Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

EYE Film Instituut Nederland

naar museumoverzicht

EYE Film Instituut Nederland

IJpromenade 1 1031 KT Amsterdam www.eyefilm.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum heeft laten weten niet deel te nemen aan het onderzoek, omdat de collectie na WOII is verzameld en bestaat uit films, filmaffiches, foto's, apparatuur, archiven, boeken en publiciteitmateriaal. De herkomst van deze objecten is bekend, het merendeel is afkomstig van filmdistributeurs, filmmakers en verzamelaars. Deze objecten vertegenwoordigen een belangrijke cultuurhistorische waarde maar de commerciele waarde is zeer gering. De waarde van film is niet gekoppeld aan het materiele object maar de mogelijkheid om de film te mogen exploiteren. Vanwege de aard van de collectie en de goede kennis die wij hebben over de herkomst kunnen wij met zekerheid zeggen dat de collectie buiten de doelstelling valt.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Bekijk de reactie van het Eye Film Instituut Nederland in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

EYE Film Instituut Nederland is ontstaan door een fusie van Filmmuseum, Nederlands Instituut voor Filmeducatie, Holland Film en Filmbank. Het beschikt over een collectie van ruim 46.00 filmtitels van 1895 tot nu. Elke dag vertoont EYE minstens zes verschillende films. Daarnaast bezit en toont EYE  filmgerelateerde collecties: foto’s, affiches, soundtracks, apparatuur en papieren archieven van filmmakers