Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Symposium

Symposium, 29 oktober 2013

Op 29 oktober 2013 werden tijdens een symposium de resultaten van het museumonderzoek Museale Verwervingen vanaf 1933 bekend gemaakt.

De teksten van de voordrachten die tijdens het symposium werden gehouden door Rudi Ekkart, voorzitter van de onderzoekscommissie, Nelleke Noordervliet, publicist en Marjan Hammersma, Directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCenW, zijn hier opgenomen.