Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Welke objecten worden op deze website getoond?

Vermoeden van roof, confisquatie of gedwongen verkoop

Op deze website worden objecten getoond waarbij een vermoeden bestaat dat ze tussen 1933 tot 1945 geroofd, geconfisqueerd of gedwongen verkocht zijn. In veel gevallen is, ook na onderzoek, geen duidelijkheid over de exacte herkomstgeschiedenis van de kunstwerken. Een ieder die meer informatie over de herkomstgeschiedenis van een getoond kunstwerk heeft, wordt verzocht contact met het betreffende museum op te nemen. Wellicht kan met hulp van bezoekers van de website de herkomstgeschiedenis volledig in kaart worden gebracht. In andere gevallen is duidelijk dat er sprake is van roof of onvrijwillig bezitsverlies en tracht het museum in contact te treden met familieleden of erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar. Per object is de herkomstgeschiedenis te zien en wordt er vermeld waarom er een vermoeden van roof of onvrijwillig bezitsverlies is.

Aanwijzingen voor een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis

De selectie van de objecten met een (mogelijke) problematische herkomstgeschiedenis is gebaseerd op de volgende criteria:

  • Joodse verzamelaars of handelaren, die het kunstwerk in de periode 1933-1945 in bezit hebben gehad, zonder dat daarbij duidelijkheid bestaat dat zij het betreffende object op geheel vrijwillige en reguliere wijze hebben verkocht of geschonken
  • Veilingen in Duitsland in de jaren 1933-1945 en in Oostenrijk uit de jaren 1938-1945, waarvan de ingebrachte objecten mogelijk mede uit verbeurd verklaarde goederen bestonden
  • Veilinghuizen, handelaren en particulieren uit de jaren 1933-1945, van wie bekend is dat zij vaker roofkunst hebben verhandeld of die door de aard van hun bedrijf een verhoogd risico vormen, zoals bij voorbeeld kleinere Nederlandse veilinghuizen uit de periode 1940-1945
  • Herkomst uit na de oorlog door de Nederlandse autoriteiten in beslag genomen  bezit van oorlogsdelinquenten of door de Duitsers in 1945 achtergelaten bezit
  • Anonieme schenkingen aan musea in de jaren na 1945, vooral wanneer deze in de eerste reeks van jaren na de oorlog plaats vonden
  • Geheel afwijkende vorm van inschrijving van de verwerving in de museuminventaris of een vermelding daarbij die vragen oproept
  • Alle andere specifieke, niet onder een van deze regels te vatten, aanwijzingen, die twijfel oproepen

Alle objecten

Een lijst met alle objecten is te vinden onder Objecten.