Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Artis Geologisch Museum

naar museumoverzicht

Artis Geologisch Museum

Plantage Kerklaan 38-40 1018 CZ Amsterdam www.artis.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum heeft laten weten niet deel te aan het onderzoek, omdat de collectie vrijwel uitsluitend bestaat uit naturalia.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Bekijk de reactie van het Artis Geologisch Museum in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Sinds 1 januari 2013  is het museum gesloten. Delen van de collectie gaan naar het toekomstige Groote Museum, andere delen naar NCB Naturalis in Leiden.