Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Museum Flehite

naar museumoverzicht

Museum Flehite

Westsingel 50 3811 BC Amersfoort www.museumflehite.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Op grond van aanwinstenboeken, jaarverslagen en gesprekken met oud-conservatoren heeft Museum Flehite geconcludeerd dat het geen objecten met een mogelijk problematische herkomst in de collectie heeft. Veel stukken zijn geschonken door bestuursleden en door leden van de Vereniging. Het zijn doorgaans stukken zonder herkenningswaarde. Wat betreft de schilderijen uit de collectie is in het RKD onderzoek gedaan naar 20 werken die op veilingen waren gekocht. Hoewel niet van alle werken de hele herkomstgeschiedenis achterhaald kon worden, is er geen reden om de schilderijen als mogelijk problematisch te beschouwen.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum heeft aan het onderzoek 1940-1948 deelgenomen en heeft geen problematische verwervingen kunnen vaststellen. In de aanvulling van het rapport uit 2001 staat vermeld dat het museum aanvullend onderzoek heeft verricht t.a.v. een legaat uit 1945. Hiermee heeft Flehite het museumonderzoek destijds afgerond.

Bekijk de reactie van het Museum Flehite in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het museum geeft aan de hand van (kunst)historische voorwerpen, prenten en schilderijen een beeld van de geschiedenis van Amersfoort en omgeving, vanaf het stadsrecht in 1259 tot nu. De collectie van het museum omvat meer dan 20.000 voorwerpen. Bijzonder zijn onder meer een monumentaal 17e-eeuws stadsgezicht van de Amersfoortse schilder Matthias Withoos en een motor van het Amersfoortse bedrijf Eijsink.