Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Kasteel Amerongen

naar museumoverzicht

Kasteel Amerongen

Drostestraat 20 3958 BK Amerongen www.kasteelamerongen.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Stichting Kasteel Museum Amerongen meldt geen objecten met een problematische herkomstgeschiedenis te hebben aangetroffen. Dit constateert het museum na raadpleging van inventarissen, kwitanties, kasboeken over het beheer en de huishouding, jaarverslagen en correspondentie. Het museum laat weten dat het historische interieur van het kasteel afkomstig is van de nazaten van de familie Van Aldenburg Bentinck. Godard van Aldenburg Bentinck (1857-1940) was de laatste bewoner van het kasteel. De complete inventaris van het kasteel is bewaard gebleven. Er zijn in de periode 1933-1977 geen objecten verworven. Het merendeel van de aanwinsten van na 1977 heeft ooit onderdeel uitgemaakt van de inventaris van de voormalige bewoners. Deze voorwerpen zijn eerder uit familiebezit verkocht en daarna op veilingen of via handelaren teruggekocht. 

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum nam niet deel aan het onderzoek over aanwinsten uit de periode 1940-1948, aangezien het pas na 1977 werd opgericht.

Bekijk de reactie van het Kasteel Amerongen in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het kasteel is gebouwd in de jaren 1674-1680, nadat het middeleeuwse slot in 1673 was verwoest. De collectie omvat de authentieke inrichting met onder meer meubilair, wandtapijten, schilderijen, wapens en porselein. Alle voorwerpen, variërend van portret tot vispan, geven een beeld van het dagelijks leven in een adellijk huis.