Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Stedelijk Museum Zwolle

naar museumoverzicht

Stedelijk Museum Zwolle

Melkmarkt 41 8011 MB Zwolle www.stedelijkmuseumzwolle.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum meldt dat de beschikbare gegevens over aankopen en schenkingen zeer beperkt zijn. De inventarisboeken en kaarten van de verworven objecten sinds 1933 laten eenzelfde beeld zien. Bij aankoop werd veelal niet vermeld van wie werd aangekocht, of zelfs op welke datum werd aangekocht. Het correspondentiearchief is ook zeer summier. De paar veilingen uit de jaren 30 zijn na overleg met het projectteam niet als problematisch aangemerkt. Veel van de aanwinsten sinds 1933 zijn prenten en archeologische objecten.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum nam deel aan het museumonderzoek in 1999 en meldde geen problematische verwervingen te hebben aangetroffen.

Bekijk de reactie van het Stedelijk Museum Zwolle in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het Stedelijk Museum werd in 1884 opgericht als Overijssels Museum. Aanvankelijk werden objecten verzameld met betrekking tot de cultuurgeschiedenis van de hele provincie. Later richtte men zich op de stadsgeschiedenis van Zwolle en hedendaagse kunst.