Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Stadsmuseum Zoetermeer

naar museumoverzicht

Stadsmuseum Zoetermeer

Dorpsstraat 7 2712 AB Zoetermeer www.stadsmuseumzoetermeer.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum heeft laten weten niet deel te nemen aan het onderzoek. Het museum bezit een heemkundige collectie (m.b.t. geschiedenis van Zoetermeer met voornameljk kleine gebruiksvoorwerpen en agrarisch materiaal) en een collectie naoorlogse massageproduceerde interieurobjecten.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Bekijk de reactie van het Stadsmuseum Zoetermeer in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

In het hart van de historische dorpskern bevindt zich het Stadsmuseum Zoetermeer.  In de collectie worden twee deelgebieden onderscheiden: de collectie Zoetermeer (dorp en stad) en de collectie massacultuur en interieur. De streekgebonden verzameling richt zich op de geschiedenis van Zoetermeer met als zwaartepunt de overgang van dorp naar New Town. De tweede deelcollectie richt zich op massaculturele goederen en interieurobjecten van na de Tweede Wereldoorlog. Deze objecten zijn niet streekgebonden.