Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Gemeentelijke Musea Zierikzee

naar museumoverzicht

Gemeentelijke Musea Zierikzee

Mol 25 4301 EC Zierikzee www.schouwen-duiveland.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum meldt op basis van de bronnen die zijn geraadpleegd, zoals jaarverslagen, collectieregistratiesysteem en archief, dat slechts vier voorwerpen in aanmerking kwamen voor nader onderzoek. Zij waren vermoedelijk tijdens de oorlogsjaren in het bezit van een prominent lid van de NSB en zijn na de oorlog verbeurd verklaard. Zeker twee van deze schilderijen zijn door genoemd NSB-lid vervaardigd. Ook van de andere twee schilderijen wijst de beschikbare informatie niet in de richting van confiscatie of gedwongen verkoop uit joods bezit.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum nam deel aan het eerdere museumonderzoek. Er werden destijds geen aanwijzingen gevonden voor mogelijk problematische verwervingen.

Bekijk de reactie van het Gemeentelijke Musea Zierikzee in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

De collectie bevat circa 7000 voorwerpen, waarvan de kern (kunstvoorwerpen, modellen, memorabilia en curiosa) door het stadsbestuur zijn verzameld in de 16e tot en met 18e eeuw. Deze vielen dus buiten het onderzoek. De rest van de collectie bestaat voor het merendeel uit voorwerpen die aan het museum werden geschonken door inwoners van Zierikzee.