Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Stedelijk Museum Alkmaar

naar museumoverzicht

Stedelijk Museum Alkmaar

Canadaplein 1 1811 KE Alkmaar www.stedelijkmuseumalkmaar.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum heeft geen problematische aanwinsten kunnen vaststellen voor de perioden 1933-1940, 1948-1954 en 1955-heden. Dit concludeert het museum op grond van gedegen onderzoek door het raadplegen van het museumarchief met gegevens over aankopen, schenkingen, bruiklenen en legaten. Ook het collectieregistratiesysteem en de collectiecatalogi zijn geraadpleegd. Vervolgens is in het RKD vervolgonderzoek gedaan.
In de periode 1948-1954 zijn er geen aankopen gedaan op SNK-veilingen. Van 50 schilderijen is de herkomst nagetrokken. Een schilderij was aangekocht op een Parijse veiling in 1951. Het bleek afkomstig te zijn uit de collectie van de joodse verzamelaar Adolphe Schloss en te zijn ingebracht door diens erven. Voor de periode 1955-heden werden 223 kunstwerken geselecteerd waarvan de herkomst onbekend was. Het onderzoek in het RKD bracht geen enkele herkomstgeschiedenis aan het licht die verwijst naar roof, confiscatie of gedwongen verkoop tussen 1933 en 1945.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum heeft meegedaan met het museumonderzoek 1940-1948. Daarin werd melding gemaakt van een zestal prenten die in 1944 in bewaring waren gegeven. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het museum na de oorlog alle voorwerpen die aan het museum waren toevertrouwd, heeft teruggegeven.

Bekijk de reactie van het Stedelijk Museum Alkmaar in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het museum geeft een presentatie van de ontwikkeling van de stad en de omgeving. Tot de topstukken van de collectie behoren schilderijen van Maarten van Heemskerk, Pieter Jansz Saenredam en Caesar van Everdingen. Het museum bezit ook een collectie schuttersstukken en werken van de Bergense School en het Noord-Hollands expressionisme. Ook toont het oud speelgoed in het speelgoedtheater.