Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Zandvoorts Museum

naar museumoverzicht

Zandvoorts Museum

Swalu√ęstraat 1 2040 AH Zandvoort www.zandvoortsmuseum.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum meldt geen reden te hebben aan te nemen dat er objecten in de collectie zijn waarvan de herkomstgeschiedenis mogelijk problematisch is. Het museum concludeert dit na bruikleenovereenkomsten, schenkingsformulieren en registratieboeken geraadpleegd te hebben. Er is in het RKD onderzoek gedaan naar de schilderijen uit de collectie van het museum. Dit leverde nauwelijks nieuwe informatie op waardoor er nog steeds grote hiaten in de herkomstgeschiedenis van een aantal schilderijen voorkomen. Aanwijzingen voor een problematische herkomstgeschiedenis zijn echter niet gevonden.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

In 1999 liet het museum weten niet aan het onderzoek mee te doen aangezien het museum pas in 1977 werd opgericht.

Bekijk de reactie van het Zandvoorts Museum in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het Zandvoorts Museum vertelt de geschiedenis van Zandvoort met behulp van 19e-eeuwse zeegezichten, tekeningen en prenten van de stad en foto’s waarop het Zandvoortse leven te zien is. Tot de topstukken van het museum behoren 19e-eeuwse schilderijen van J.F. Hulk, David A.C. Artz en Johannes H.B. Koekkoek en een pentekening van Joseph Teixeira de Mathos.