Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Zaans Museum

naar museumoverzicht

Zaans Museum

Schansend 7 1509 AW Zaandam www.zaansmuseum.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het Zaans Museum meldt dat, voor zover de herkomstgegevens in kaart konden worden gebracht, geen objecten zijn aangetroffen met een problematische herkomst. De verwervingen vanaf 1933 tot heden zijn in kaart gebracht. De meeste voorwerpen hebben geen herkenningswaarde. Een groot deel van de collectie betreft schenkingen van Zaanse families. Voor het onderzoek zijn de collectiedatabase, oude inventariskaarten en handelingenboeken, jaarverslagen en veilingcatalogi geraadpleegd. Voor een aantal schilderijen is in het RKD onderzoek gedaan, waardoor enkele herkomstgegevens konden worden toegevoegd.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

De juridische eigenaar van de collectie van het Zaans Museum, de vereniging van de Zaanlandse oudheidkundige verzameling, meldde in 1999 geen verwervingen met een dubieus karakter te hebben aangetroffen. Voor het huidige onderzoek is de gehele periode vanaf 1933 onderzocht. De periode 1940-1948 is hierin nogmaals meegenomen, waardoor nu kan worden gesteld dat er geen voorwerpen in de collectie te vinden zijn die op twijfelachtige wijze zijn verworven of een twijfelachtige herkomst hebben.

Bekijk de reactie van het Zaans Museum in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het museum vertelt aan de hand van een cultuurhistorische collectie het verhaal over de rijke industriële en culturele historie van de Zaanstreek. De collectie bevat onder andere industrieel erfgoed, scheepsmodellen, schilderijen, kleding en gebruiksvoorwerpen, het Verkade Paviljoen, een kuiperij en het Czaar Peterhuisje. Ook de collectie van Het Honig Breethuis in Zaandijk wordt door het museum beheerd.