Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Museum Kerkelijke Kunst

naar museumoverzicht

Museum Kerkelijke Kunst

Noard 173 8711 AE Workum www.friesecultuur.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum heeft niet aan het onderzoek deelgenomen vanwege de aard van de collectie. De basis van de collectie wordt gevormd door de collectie van Pastoor Janning die lithurgische voorwerpen, gebruiksvoorwerpen en tegeltableaus (objecten met geringe herkenningswaarde) verzamelde. Ook bevinden zich schilderijen in de collectie die door de pastoor zelf vervaardigd werden.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Bekijk de reactie van het Kerkelijke Kunst Museum in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het museum heeft een collectie liturgische kleding, kerkelijk zilver, beelden en andere kunstvoorwerpen. In een Workumer kamer bevinden zich onder andere vier tegeltableaus die de vier jaargetijden laten zien. Daarnaast is een neogotische kerk (1877) en een zijkapel met houtgesneden lambrisering te zien.