Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Stadsmuseum Woerden

naar museumoverzicht

Stadsmuseum Woerden

Kerkplein 6 3441 BG Woerden www.stadsmuseumwoerden.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft 1 object met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het Stadsmuseum Woerden meldt één object met een problematische herkomstgeschiedenis, een wandtapijt dat al in het onderzoek uit 1999 naar voren kwam en waar over de herkomstgeschiedenis ook nu nog geen duidelijkheid bestaat. Het tapijt lag tijdens de oorlogsjaren in de kluis van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) te Den Haag en werd later aan het museum overgedragen.

Voor het onderzoek werd in het gemeentearchief correspondentie over aanwinsten, jaarverslagen en college- en raadsbesluiten bekeken. De herkomstgeschiedenis van de kunstwerken is echter lang niet altijd volledig: er werd bij aankopen wel altijd genoteerd wát was aangekocht, maar helaas meestal niet wáár iets was aangekocht. Ook het eigen archief is onderzocht. De laatste 30 jaar zijn nauwelijks aankopen gedaan en wat men kocht was voornamelijk eigentijdse kunst. Tegenwoordig wordt bij aankopen van oude en 19e-eeuwse kunst gelet op herkomsten. Er is voor 13 werken (zeven schilderijen, twee tekeningen, drie etsen en een aquarel) in het RKD onderzoek gedaan maar helaas konden weinig nieuwe gegevens aan de aan de onvolledige herkomsten worden toegevoegd.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum heeft deelgenomen aan het museumonderzoek in 1998/1999. Het genoemde gobelin werd destijds al in het rapport opgenomen vanwege de problematische herkomstgeschiedenis. Opnieuw leverde verder onderzoek geen nieuwe gegevens op. Vandaar dat het wandtapijt in het huidige onderzoek wederom wordt genoemd.

Bekijk de reactie van het Stadsmuseum Woerden in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het museum is in de jaren dertig van de vorige eeuw ingericht als oudheidkamer met een beperkte collectie. Tegenwoordig is het museum gevestigd in het voormalige stadhuis. De collectie bevat onder meer landschapsschilderijen van meest plaatselijke kunstenaars. 

Objecten

Wandtapijt met voorstelling van een jachttafereel

Wandtapijt met voorstelling van een jachttafereel

Kunstenaar/ Vervaardiger
Anoniem
Titel
Wandtapijt met voorstelling van een jachttafereel
Jaartal
18e eeuw
Techniek
Wol en zijde
Afmetingen
205 x 201 cm
Inventarisnummer
2.0019
Categorie
Kunstnijverheid
Museum
Stadsmuseum Woerden

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Het is niet bekend aan wie dit wandtapijt toebehoorde voordat het in beheer kwam bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische...

meer informatie