Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Gemeentemuseum Weesp

naar museumoverzicht

Gemeentemuseum Weesp

Nieuwstraat 41 1388 BB Weesp www.weesp.nl/museum

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Na het bestuderen van het museumarchief, het raadplegen van de registratiekaarten en na raadpleging van zowel een voormalig hoofdconservator glas en keramiek van het Rijksmuseum als een expert van de kunsthandel, heeft het museum geen problematische aanwinsten kunnen vaststellen voor de periode 1933-heden.
Het grootste deel van de collectie is via schenkingen in de collectie gekomen. De aankopen die zijn gedaan betreffen voornamelijk industrieel vervaardigde voorwerpen (dus met weinig herkenningswaarde), affiches, verpakkingen en cultuurhistorische objecten die allemaal een connectie met Weesp hebben.
Voor de meeste schilderijen, tekeningen en etsen uit de collectie geldt dat ze afkomstig zijn van lokale kunstenaars en veelal direct van de kunstenaar of van diens erven zijn verworven. De monumentale schilderijen zijn in de meeste gevallen al sinds de 17e eeuw in stadsbezit. Bij de overige grote schilderijen gaat het om bruiklenen. Verder meldt het museum dat er geen joodse rituele voorwerpen bevinden in de collectie aanwezig zijn. 

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

In 1999 heeft het museum meegedaan aan het onderzoek naar verwervingen in de periode 1940-1948. Het museum heeft een aanwinstenlijst over deze periode opgesteld en geen problematische aanwinsten aangetroffen.

Bekijk de reactie van het Gemeentemuseum Weesp in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het Gemeentemuseum Weesp is oorspronkelijk in 1911 begonnen als oudheidskamer binnen het stadhuis. Het Hollands porselein uit de 18e eeuw vormt de hoofdcollectie van het huidige museum. Daarnaast geeft het museum een beeld van de geschiedenis van de stad Weesp en de Weesper industrieën, zoals de Koninklijke Cacaofabriek Van Houten.