Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Gemeentemuseum Weert

naar museumoverzicht

Gemeentemuseum Weert

Markt 7 6001 EJ Weert www.museumweert.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Voor het herkomstonderzoek heeft het museum het inventarisboek geraadpleegd, de museumarchieven in het gemeentearchief en, voor enkele schilderijen, de beelddocumentatie van het RKD. Daarbij zijn geen objecten met een problematische herkomstgeschiedenis gesignaleerd. De aankopen en schenkingen uit de periode 1948-1954 betreffen met name lokale historische objecten en moderne kunst. Daarnaast zijn de aanwinsten na 1955 voor het merendeel afkomstig uit kerkelijke collecties. Twee schilderijen zijn in het RKD onderzocht, maar dat leverde geen relevante informatie op.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum heeft meegedaan aan het museumonderzoek 1999. Het maakte destijds melding van een zogenaamde ‘schijnschenking’ in 1940 van een groep koperen en tinnen voorwerpen, bedoeld om de voorwerpen tegen inbeslagname van de bezetter te beschermen. In 1953 werden de voorwerpen aan de familie teruggegeven.

Over dit museum en de collectie

De collectie van Gemeentemuseum Weert bevat voorwerpen met betrekking tot de geschiedenis van Weert. Verworven werden onder meer schilderijen, zilver en voorwerpen van volksdevotie. De collectie bevat ook Limburgse religieuze kunst en een groot aantal voorwerpen uit het bezit van de Orde der Minderbroeders Franciscanen. Het Gemeentemuseum is gevestigd op twee plaatsen, locatie Jacob van Horne en locatie De Tiendschuur.