Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Het Hollands Kaasmuseum

naar museumoverzicht

Het Hollands Kaasmuseum

Waagplein 2 1811 JP Alkmaar www.kaasmuseum.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum heeft laten weten niet deel te nemen aan het onderzoek, omdat de collectie vrijwel geheel bestaat uit objecten zonder individuele herkenningswaarde. De schilderijen in de collectie zijn in bruikleen van andere musea of van lokale kunstenaars en van weinig kunsthistorische waarde.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Bekijk de reactie van het Hollands Kaasmuseum Het in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het museum is gevestigd in het Waaggebouw. Nog steeds is het gebouw van april tot september op vrijdagmorgen het decor van de beroemde kaasmarkt. Aan de hand van oude werktuigen en instrumenten wordt boter- en kaasbereiding getoond. Er is historisch en modern beeldmateriaal te zien over het gebruik van de attributen. Daarnaast is er een schilderijencollectie over het plattelandsleven.