Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Kasteel Duivenvoorde

naar museumoverzicht

Kasteel Duivenvoorde

Laan van Duivenvoorde 4 2252 AK Voorschoten www.kasteelduivenvoorde.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum heeft in de collectie geen objecten met een problematische herkomstgeschiedenis aangetroffen. Voor het onderzoek zijn het archief van de Stichting Duivenvoorde en de beelddocumentatie van het RKD geraadpleegd. Daarnaast is gebruik gemaakt van het boek over de collectie uit 2010.
De collectie, die sinds 1960 is ondergebracht in de Stichting Duivenvoorde, bestaat uit oud-familiebezit van de adellijke families Van Wassenaer, Steengracht en Schimmelpenninck van der Oye. Naast de eigen collectie heeft de stichting ook enkele schilderijen en tekeningen in langdurig bruikleen. Sinds 1960 zijn slechts incidenteel aankopen gedaan. Drie schilderijen die na 1960 zijn verworven, zijn nader onderzocht. Eén schilderij riep in eerste instantie vragen op, omdat het werk in de oorlog door de nazi’s in beslag was genomen nadat de toenmalige joodse eigenaar was gevlucht uit zijn woonplaats Wenen. Door het onderzoek is gebleken dat de familie het schilderij na de oorlog heeft teruggekregen en het daarna heeft verkocht. In het RKD is ook vervolgonderzoek gedaan naar de andere twee schilderijen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden die wijzen op een problematische herkomstgeschiedenis. 

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

De Stichting Duivenvoorde meldde in 1999 dat het onderzoek niet van toepassing was, aangezien het kasteel pas na 1948 een museale bestemming heeft gekregen. De periode 1940-1948 is in het huidige onderzoek meegenomen.

Bekijk de reactie van het Kasteel Duivenvoorde in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Kasteel Duivenvoorde dateert uit de 13e eeuw en is tot 1960 in familiebezit gebleven. Het kasteel beschikt over historische interieurs uit de 17e tot 19e eeuw. De collectie bestaat uit familieportretten, prenten, zilver, Chinees en Europees porselein, kostuums en boeken.