Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg

naar museumoverzicht

Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg

Herenstraat 101 2271 CC Voorburg www.stadsmuseum-leidschendam-voorburg.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum constateert, na onderzoek in het collectieregistratiesysteem, de objectadministratie en knipselmappen in het museumarchief en na vervolgonderzoek in het RKD, geen objecten met een problematische herkomstgeschiedenis in de collectie te hebben aangetroffen. Wel meldt de onderzoeker dat de herkomstgeschiedenis lang niet altijd sluitend is en dat de registratie soms onduidelijkheden vertoont.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum nam niet deel aan het onderzoek naar de verwervingen in de periode 1940-1948, omdat het museum pas in de jaren 60 van de vorige eeuw werd opgericht.

Bekijk de reactie van het Stadsmuseum Leidschendam Voorburg in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het museum heeft een collectie waarin het kunstzinnige leven en de geschiedenis van Leidschendam-Voorburg zijn weerspiegeld. Het museum verzamelt werk van kunstenaars uit de omgeving, van vroeger en nu. Kern van de kunstcollectie wordt gevormd door werk van de Nieuwe Ploeg, een artistieke werkgroep in Voorburg uit de jaren 1951 - 1959.