Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Limburgs Museum

naar museumoverzicht

Limburgs Museum

Keulsepoort 5 5911 BX Venlo www.limburgsmuseum.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het onderzoek is gedaan naar de collecties die in 1994 zijn samengevoegd voor de oprichting van het Limburgs Museum. Het gaat om de Goltziuscollectie (afkomstig uit het voormalige Goltziusmuseum) en de collectie van het Limburgs Volkskundig Centrum. Daarnaast is gekeken naar de aanwinsten van het Limburgs Museum. Voornamelijk regionale en cultuurhistorische voorwerpen, maar ook beeldende kunst en archeologische objecten werden verworven.
Het museum meldt dat in de collecties geen objecten met een problematische herkomstgeschiedenis zijn aangetroffen. In de inventarisboeken en de oude correspondentie in de collectiedocumentatie zijn hiervoor geen aanknopingspunten gevonden.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

In 1999 liet het museum weten dat het zijn collectie in grove lijnen nagezocht heeft met het oog op mogelijk problematische verwervingen. Hierbij werden geen dubieuze zaken aangetroffen.

Bekijk de reactie van het Limburgs Museum in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het museum vertelt over de geschiedenis van Limburg, over tradities en trends. De collectie is te verdelen in vier thema's: archeologie, beeldcultuur, cultuurhistorie en documentaire bronnen. Teken- en schilderkunst van Limburgse kunstenaars vormt een belangrijk onderdeel van de collectie.