Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Fogelsangh-State

naar museumoverzicht

Fogelsangh-State

Kleasterwei 3 9297 WR Veenklooster www.fogelsangh-state.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum meldt dat zij geen problematische aanwinsten heeft kunnen vaststellen.
In Fogelsangh-State worden drie verschillende collecties getoond. De collectie Van Iddekinge is een bruikleen en bestaat uit meubels, porselein en textiel. De portrettencollectie van het Hora Siccama van de Harkstede-fonds is eveneens een bruikleen en daarnaast zijn er werken uit de Van Heemstra collectie. Het museum meldt dat de portretten van het Hora Siccama van de Harkstede-fonds, evenals de werken uit de Van Heemstra collectie, afkomstig zijn uit oud bezit van de families en daardoor geen problematische herkomst kennen.
Een groot deel van de Collectie Van Iddekinge, geschonken aan de Nederlandse Kastelenstichting in 1994, is door overerving in de collectie gekomen. Over de achtergrond van de aankopen door de laatste eigenaren - de nadruk lag op porselein en aardewerk - is weinig bekend. Archiefonderzoek naar aanleiding van de in 2005 verschenen publicatie over de collectie Fogelsanghstate. Een Groninger schat in een Friese state, heeft weinig informatie over herkomsten opgeleverd.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum heeft niet deelgenomen aan het onderzoek in 1999.

Over dit museum en de collectie

In de buitenplaats Fogelsangh-State wordt een beeld gegeven van het leven van de Friese adel. Schilderijen, meubels, glas en porselein worden in stijlkamers getoond. Daarnaast zijn er een keuken, een biljartkamer en een jachtkamer te zien. Ook kinderspeelgoed en arrensleden maken deel uit van de collectie.