Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Geldmuseum

naar museumoverzicht

Geldmuseum

Leidseweg 90 3531 BG Utrecht www.geldmuseum.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum meldt dat in de periode 1933 tot heden enige tienduizenden munten en penningen zijn verworven. De objecten zijn nauwelijks te individualiseren, omdat dit soort voorwerpen als massaproducten zijn geproduceerd. Waar het mogelijk was, is onderzoek gedaan. Behalve inventaris- en brievenboeken zijn ook de schenkingslijsten van het Koninklijk Penningkabinet bekeken. Het museum heeft geen onregelmatigheden geconstateerd. Wel is gebleken dat aan het toenmalige Koninklijk Penningkabinet in 1946 en 1967 respectievelijk 62 en 37 munten zijn overgedragen door het Nederlands Beheersinstituut. De mogelijkheid bestaat dat zich daarbij objecten bevinden die afkomstig zijn uit voormalig joods bezit. Dit zal echter nooit vastgesteld kunnen worden vanwege het gebrek aan individuele herkenningswaarde.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het Koninklijk Penningkabinet heeft destijds in het kader van het museumonderzoek in 1999 onderzoek verricht en geen onregelmatigheden geconstateerd.

Bekijk de reactie van het Geldmuseum in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het Geldmuseum is een museum over geld en geldcultuur en is in 2004 ontstaan uit de samenvoeging van het Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet, het Nederlands Muntmuseum en de numismatische afdeling van De Nederlandse Bank. Het museum is in november 2013 opgeheven.