Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Museum Maluku

naar museumoverzicht

Museum Maluku

Kruisstraat 313 3581 GK Utrecht www.museum-maluku.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum heeft laten weten niet deel te nemen aan het onderzoek, omdat de collectie bestaat uit objecten die vanaf de jaren tachtig geschonken zijn door in Nederland wonende privé personen die allen betrokken waren of zijn bij de recente geschiedenis van de Molukken.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Bekijk de reactie van het Maluku Museum in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het museum is sinds 2012 gesloten.

Het museum wil het erfgoed van de Molukse gemeenschap in Nederland verzamelen, bewaren, onderzoeken en presenteren. Er wordt aandacht besteeds aan de VOC, WO II, de dekolonisatie van Indonesië en de positie van Molukkers als vroege migranten in het naoorlogse Nederland.