Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Museum Korps Rijdende Artillerie

naar museumoverzicht

Museum Korps Rijdende Artillerie

Eperweg 149 8084 HE 't Harde www.korpsrijdendeartillerie.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum meldt dat uit het verrichte onderzoek naar voren is gekomen dat geen enkele herkomst als problematisch kan worden aangemerkt. Het museum noemt een aantal werken dat tussen 1908 en 1940 of na 1963 verworven werd, waarvan geen herkomstgegevens bekend zijn. Voor het onderzoek zijn archiefstukken, catalogi en studies van de collectie bestudeerd.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum deed niet mee aan het onderzoek naar de periode 1940-1948, omdat de collectie van het museum in deze jaren bij een opslagbedrijf was ondergebracht en er geen aanleiding is te veronderstellen dat in deze jaren objecten verworven werden.

Over dit museum en de collectie

Het Korps Rijdende Artillerie (in de volksmond vaak de ‘Gele Rijders’ genoemd) is het oudste onderdeel van de Koninklijke Landmacht. Het museum toont een collectie van historische documenten en foto’s, uniformen, schilderijen en andere kostbaarheden, die een beeld schetsen van de geschiedenis van het Korps.