Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Fries Scheepvaart Museum

naar museumoverzicht

Fries Scheepvaart Museum

Kleinzand 14 8601 BH Sneek www.friesscheepvaartmuseum.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Voor het onderzoek heeft het museum zich beperkt tot kunstwerken met herkenningswaarde, zoals zilver en schilderijen. Scheepsonderdelen en gereedschappen zijn bijvoorbeeld niet in het onderzoek meegenomen. Van de schilderijen en de zilveren voorwerpen is de verwervingsgeschiedenis bekend. De herkomstgeschiedenissen, voor zover bekend, staan geregistreerd in het collectieregistratiesysteem, waarvoor eerder al de museumarchieven en documentatie waren nagegaan. Het museum heeft geen objecten met een problematische herkomstgeschiedenis in de collectie aangetroffen.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum deed mee aan het onderzoek in 1999 en meldde dat het museum in de oorlog is verwoest en na de bevrijding weer is opgebouwd. In 1947 en 1948 zijn er objecten aan de collectie toegevoegd, maar deze hebben geen problematische herkomst, zo luidde het rapport.

Bekijk de reactie van het Fries Scheepvaart Museum in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het museum, dat in 1938 werd gesticht, heeft inmiddels een omvangrijke collectie die een beeld geeft van de geschiedenis van de Friese zeevaart, binnenvaart, scheepsbouw, schaatssport en de stad Sneek. Te zien zijn scheepsmodellen en schilderijen, maar ook onderdelen van schepen en souvenirs van zeelieden. De Sneker Oudheidkamer is aan het museum verbonden en bevat stijlkamers en een zilvercollectie.