Investigation into the provenance of museum collections in connection with the theft, confiscation and sale of objects under duress between 1933 and 1945.

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940 1948

to museum page

The following information (reaction museum) was published in 1999 in the report titled Rapport Museale Verwervingen 1940-1948, which fell under the responsibility of a different committee. The paper-based report is available only in Dutch and is published on this website. Accordingly, the information given below is also in Dutch.

Reaction Museum

Het museum heeft kopieën uit het aanwinstenboek over de periode 1940-1948 opgestuurd. Het museum meldt dat het geen problematische verwervingen heeft kunnen vaststellen.

De verzamelactiviteit van het museum stond in de periode 1940-1948 op een laag pitje. In de genoemde jaren is slechts een gering aantal voorwerpen verworven. Voor gegevens over de herkomst van voorwerpen is het museum vrijwel geheel aangewezen op het aanwinstenboek uit de periode 1940-1948. Omdat er weinig achtergrondinformatie over de betreffende verwervingen aanwezig is, kan niet met zekerheid worden nagaan of er sprake is geweest van aanwinsten uit discutabele bron. Gezien de aard en de waarde van de voorwerpen, vermoedt het museum echter dat er geen sprake zal zijn van probleemgevallen.

Notes

De Commissie Museale Verwervingen 1940-1948 heeft het museum in overweging gegeven om aanvullend onderzoek te verrichten ten aanzien van een legaat uit 1945.

Bruiklenen uit Joods bezit

In 1942 liet de Oudheidkundige Vereeniging ‘Flehite’ aan het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming weten dat zij geen voorwerpen van Joodse eigenaars in bruikleen had (zie paragraaf 4.3 ‘Het Rijksfonds voor de aankoop van Joods bezit’).[111]

Additional reaction

Het museum heeft de commissie de tekst toegestuurd van de aanvullende rapportage over de collectie J. Frank, die volgens het aanwinstenregister van het museum in 1945 ten geschenke is gegeven. De verzameling bestaat uit voorwerpen over het koningshuis uit de periode 1898-1940. Het echtpaar Frank is in 1943 door de bezetter weggevoerd en datzelfde jaar omgekomen in concentratiekamp Sobibor. De collectie is naar men aanneemt in bewaring gegeven aan de buurman van Frank. Door hem zijn de voorwerpen in 1945 waarschijnlijk aan het museum gegeven. ln 1948 is dit bevestigd door de executeur-testamentair die door het Nederlands Beheersinstituut was aangewezen (ARA, Archief NBI dossier 63352), die daarbij vermeldde dat hij zo in de geest van de overledene handelde.