Investigation into the provenance of museum collections in connection with the theft, confiscation and sale of objects under duress between 1933 and 1945.

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940 1948

to museum page

Known as

Militaire Luchtvaart Museum

Kamp van Zeist Kampweg3769 DLSoesterberg

The following information (reaction museum) was published in 1999 in the report titled Rapport Museale Verwervingen 1940-1948, which fell under the responsibility of a different committee. The paper-based report is available only in Dutch and is published on this website. Accordingly, the information given below is also in Dutch.

Reaction Museum

Het museum heeft geen aanwinstenlijst over de periode 1940- 1948 opgesteld. Het museum meldt dat er in de genoemde periode geen problematische verwervingen hebben plaatsgevonden. Volledigheidshalve wordt meegedeeld dat het Legermuseum na de oorlog een grote wapenverzameling heeft aangekocht van Dési Goudstikker-Van Halban, de weduwe van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikker. De wapenverzameling was in 1946 door de beheerders van de kunsthandel v.h. J. Goudstikker N.V. aan het museum in bruikleen gegeven, en werd vervolgens in 1949 met volledige medewerking van de weduwe van Goudstikker verworven. Het museum beschikt over uitvoerige documentatie over deze aankoop.  

The following information (reaction museum) was published in 1999 in the report titled Rapport Museale Verwervingen 1940-1948, which fell under the responsibility of a different committee. The paper-based report is available only in Dutch and is published on this website. Accordingly, the information given below is also in Dutch.

Reaction Museum

Het museum meldt dat het onderzoek niet van toepassing is, aangezien het pas na 1948 is opgericht.