Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Museum Boijmans Van Beuningen

naar museumoverzicht

Museum Boijmans Van Beuningen

Museum Boijmans Van Beuningen

Museumpark 18 3015 CX Rotterdam www.boijmans.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft 27 objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

In 2011 en 2012 werd door het museum intensief onderzoek gedaan naar de herkomstgeschiedenis van kunstwerken die zijn verworven in de periode 1933-1940 en 1948-heden. Het onderzoek richtte zich zowel op de kunstwerken die eigendom zijn van de Gemeente Rotterdam en die het museum beheert, als op de stukken die het in bruikleen heeft van Stichting Museum Boijmans Van Beuningen. Na uitsluiting van de werken die na 1945 zijn vervaardigd, voor 1933 zijn verworven of direct zijn aangekocht van de kunstenaar of diens familie, kwamen de volgende aantallen hiervoor in aanmerking:

• Circa 50.000 werken uit de collectie Prenten
• 3789 werken uit de collectie Tekeningen
• 908 werken uit de collectie Kunstnijverheid en Vormgeving
• 678 werken uit de collecties Moderne en Hedendaagse Kunst en Stadscollectie
• 602 werken uit de collectie Oude Kunst

Voor de collecties Prenten, Tekeningen en Kunstnijverheid geldt dat de afzonderlijke kunstwerken vaak een geringe of zelfs geen enkele herkenningswaarde hebben. Op deze gebieden heeft het onderzoek dan ook een globaler karakter gehad, en is vooral geprobeerd de directe herkomst zo veel mogelijk te achterhalen. Voor de deelcollecties Moderne en Hedendaagse Kunst, Stadscollectie en Oude Kunst is ook de indirecte herkomst vanaf 1933 zo veel mogelijk gereconstrueerd.

Voor alle deelcollecties geldt dat de herkomstgeschiedenis van de afzonderlijke kunstwerken grondig is onderzocht met behulp van de in het museum aanwezige informatie: inventariskaarten en -boeken, aanwinstenregisters, jaarverslagen, objectdossiers en het registratiesysteem TMS. Ook zijn er zoveel mogelijke externe bronnen, zoals tentoonstellings- en bestandscatalogi en andere relevante publicaties geraadpleegd, en gegevens geraadpleegd uit reeds verricht restitutieonderzoek. Hoewel het museum altijd te goeder trouw werken heeft verworven, kunnen hier toch nieuwe vragen over provenance uit voortkomen.

Het museum heeft niet van alle onderzochte kunstwerken de directe herkomst kunnen achterhalen. Zoals gezegd gaat het hierbij vooral om werken zonder of met een geringe herkenningswaarde. Momenteel wordt extern archiefonderzoek gedaan naar de werken met herkenningswaarde waarvan de directe herkomst met behulp van de museumdocumentatie niet kon worden vastgesteld.

Binnen de collecties Moderne en Hedendaagse Kunst, Stadscollectie en Oude Kunst geldt dat de herkomstgeschiedenis niet van alle werken sluitend kon worden gemaakt. In de meeste gevallen riep de gereconstrueerde herkomstgeschiedenis echter geen vragen op. Naar een selecte groep werken met een opvallende herkomstgeschiedenis wordt intensief onderzoek gedaan bij het RKD, het Stadsarchief Rotterdam, diverse websites en mogelijke nazaten van voormalige eigenaars. In een enkel geval zijn aanwijzingen gevonden voor een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaten 2011 - 2013

• Het schilderij Maria met kind dat een appel vasthoudt van de Meester van de legende van de Heilige Magdalena werd op 21 november 1932 in Milaan geveild, maar de koper is niet bekend. In 1937 was het werk in handen van dr. Hans Wendland, een Duitse kunsthandelaar van wie bekend is dat hij geroofde kunst heeft verhandeld. Van 1938 tot 1958 was het schilderij in bezit van D.G. van Beuningen, met wiens collectie het uiteindelijk in het museum terechtkwam. Vooralsnog kan niet worden uitgesloten dat het werk op oneigenlijke wijze in het bezit van Wendland is gekomen.
• Het schilderij De bewening van Hans Memling was in 1936 in bezit van Arthur Goldschmidt, een uit Duitsland gevluchte Joodse kunsthandelaar van wie de naam wordt geassocieerd met de handel in geroofde kunst. Het schilderij was in ieder geval tot 1917 in bezit van Richard von Kaufmann in Berlijn, maar het is niet bekend wanneer het in bezit van Goldschmidt is gekomen en van wie hij het werk heeft gekocht. Van 1936 tot 1958 was het schilderij in de collectie van D.G. van Beuningen, waarna het met diens verzameling in het museum kwam.
• Sinds 1942 bevinden zich in het museum (eerst als bruikleen, later als bezit) zeven stukken majolica uit de voormalige collectie Pringsheim. De Duitse joden Alfred en Hedwig Pringsheim zagen zich in 1939 genoodzaakt om het deel van hun collectie dat nog niet in beslag was genomen door de Gestapo te veilen. Een restant van de opbrengst gebruikten zij om te vluchten naar Zwitserland. De stukken majolica belandden via de veilingen in Londen in de collectie van Jaap Bastert en Iet van Schaardenburg, die ze vervolgens weer verkochten aan de Stichting Museum Boijmans Van Beuningen.

Resultaten van het onderzoek 2014-2018

Het museum continueerde de afgelopen jaren het herkomstonderzoek naar de periode 1933-1940 en 1948-heden. Tevens werd er opnieuw gekeken naar verwervingen in de periode 1940-1948. Uit dit onderzoek zijn tot nu toe 18 objecten naar voren gekomen met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Deze objecten staan op de website, omdat er aanwijzingen zijn in de herkomstgeschiedenis die mogelijk duiden op onvrijwillig bezitsverlies in de periode 1933-1945. Het publiceren van deze stukken op de website van Museale Verwervingen en van het museum, is onderdeel van het lopende herkomstonderzoek van het museum. Het museum hoopt daarmee dat derden zich zullen melden met verdere informatie over de provenance.

Het is beleid van het museum om bij claims van derden de betreffende kwestie altijd voor te leggen aan de Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (kortweg: de Restitutiecommissie) voor bindend advies. Meer informatie over lopende en afgehandelde restitutieverzoeken kunt u eveneens vinden op de Portal Herkomstonderzoek van de website van het museum.

Op de website wordt ook uitvoerig aandacht besteed aan de claims die door mevrouw C.F. (Christine) Koenigs sinds 1997 bij de Minister van OCW, de stad Rotterdam en de Stichting Museum Boijmans Van Beuningen zijn ingediend.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Van 1998 tot 2001 werd onderzoek verricht naar verwervingen in de jaren 1940-1948. De resultaten hiervan werden in opdracht van de Gemeente Rotterdam vastgelegd door historicus dr. A.J. Bonke (1998). Van zijn hand verschenen daarna ook diverse afzonderlijke rapporten over specifieke kunstwerken of deelcollecties, waaronder het rapport over de voormalige Koenigs Collectie in het museum (2001).

Anita Hopmans schreef in 2006 een uitgebreide toelichting op het NMV-eindrapport van E. Muller uit 1999. Dit resulteerde in een publicatie uit de reeks 'Boijmans Studies': A. Hopmans: Verwerving en restitutie: de zaak Toorop / Acquisition and restitution: the Toorop Case, Rotterdam 2008. Daarin staat de omstreden herkomst van een tekening en een schilderij van Jan Toorop uit de museumcollectie centraal. Beide werken zijn inmiddels gerestitueerd: de tekening in 2001, het schilderij in 2009.

Tenslotte restitueerde het museum op eigen initiatief naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek uit 1998-1999 twee tekeningen van Marius Bauer (2000), een schilderij van Nicolaas van der Waay (2001) en een tekening van George Hendrik Breitner (2001). In 1999 werd een schilderij van Dirck van Delen gerestitueerd door tussenkomst van de Franse Staat.

Meer informatie over de onderzoeksresultaten van het project ‘Museale verwervingen 1940-1948’ en de restituties kunt u vinden op de Portal Herkomstonderzoek van de website van het museum. 

Bekijk de reactie van het Boijmans Van Beuningen Museum in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het museum is een van de oudste musea van Nederland (1849). Nederlandse en Europese topstukken op het gebied van de beeldende kunst, toegepaste kunst en design geven een overzicht van de kunst van de vroege Middeleeuwen tot in de 21e-eeuw. De collectie bevat stukken van oude en moderne meesters (onder andere Bruegel, Rembrandt, Monet, Van Gogh, Mondriaan en Dalí).

Objecten

Maria met kind dat een appel vasthoudt

Maria met kind dat een appel vasthoudt

Kunstenaar/ Vervaardiger
Meester van de legende van de Heilige Magdalena
Titel
Maria met kind dat een appel vasthoudt
Jaartal
1490-1510
Techniek
Olieverf op paneel
Afmetingen
25 x 18 cm
Inventarisnummer
2481 (OK)
Categorie
Schilderijen
Museum
Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Het is onbekend wanneer dr. Hans Wendland het schilderij heeft verworven en wie voordien de eigenaar was.

Toelichting

In 1937 was het werk...

meer informatie

De bewening

De bewening

Kunstenaar/ Vervaardiger
Hans Memling
Titel
De bewening
Jaartal
1470-1480
Techniek
Olieverf op paneel
Afmetingen
57 x 48 cm
Inventarisnummer
2471 (OK)
Categorie
Schilderijen
Museum
Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Het is onbekend wanneer de joodse kunsthandelaar Arthur Goldschmidt dit schilderij verhandelde en wie voordien de eigenaar...

meer informatie

Albarello

Albarello

Kunstenaar/ Vervaardiger
Anoniem
Titel
Albarello
Jaartal
Circa 1500
Techniek
Majolica
Afmetingen
h. 20,7 cm, Ø 9 cm
Inventarisnummer
A 3602 (KN&V)
Categorie
Kunstnijverheid
Museum
Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Deze albarello behoorde tot de collectie van het joodse echtpaar Alfred en Hedwig Pringsheim die in 1939 geveild werd. De opbrengst van de veiling maakte voor...

meer informatie

Apothekerspot

Apothekerspot

Kunstenaar/ Vervaardiger
Anoniem
Titel
Apothekerspot
Jaartal
1400-1450
Techniek
Majolica
Afmetingen
Ø 23 cm
Inventarisnummer
A 3582 (KN&V)
Categorie
Kunstnijverheid
Museum
Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Deze apothekerspot behoorde tot de collectie van het joodse echtpaar Alfred en Hedwig Pringsheim die in 1939 geveild werd. De opbrengst van de veiling maakte voor...

meer informatie

Apothekerspot A3648

Apothekerspot

Kunstenaar/ Vervaardiger
Anoniem
Titel
Apothekerspot
Jaartal
1501
Techniek
Majolica
Afmetingen
h. 32,2 cm
Inventarisnummer
A 3648 (KN&V)
Categorie
Kunstnijverheid
Museum
Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Deze apothekerspot behoorde tot de collectie van het joodse echtpaar Alfred en Hedwig Pringsheim die in 1939 geveild werd. De opbrengst van de veiling maakte voor het...

meer informatie

Schotel A3619

Schotel

Kunstenaar/ Vervaardiger
Anoniem
Titel
Schotel
Jaartal
1500-1600
Techniek
Majolica
Afmetingen
Ø 25 cm
Inventarisnummer
A 3619 (KN&V)
Categorie
Kunstnijverheid
Museum
Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Deze schotel behoorde tot de collectie van het joodse echtpaar Alfred en Hedwig Pringsheim die in 1939 geveild werd. De opbrengst van de veiling maakte voor het...

meer informatie

Schotel A3638

Schotel

Kunstenaar/ Vervaardiger
Anoniem
Titel
Schotel
Jaartal
Circa 1540
Techniek
Majolica
Afmetingen
Ø 49,2 cm
Inventarisnummer
A 3638 (KN&V)
Categorie
Kunstnijverheid
Museum
Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Deze schotel behoorde tot de collectie van het joodse echtpaar Alfred en Hedwig Pringsheim die in 1939 geveild werd. De opbrengst van de veiling maakte voor het...

meer informatie

Schotel A3649

Schotel

Kunstenaar/ Vervaardiger
Anoniem
Titel
Schotel
Jaartal
1500-1510
Techniek
Majolica
Afmetingen
Ø 39 cm
Inventarisnummer
A 3649 (KN&V)
Categorie
Kunstnijverheid
Museum
Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Deze schotel behoorde tot de collectie van het joodse echtpaar Alfred en Hedwig Pringsheim die in 1939 geveild werd. De opbrengst van de veiling maakte voor het...

meer informatie

Schotel A3653

Schotel

Kunstenaar/ Vervaardiger
Anoniem
Titel
Schotel
Jaartal
1510-1530
Techniek
Majolica
Afmetingen
Ø 39,5 cm
Inventarisnummer
A 3653 (KN&V)
Categorie
Kunstnijverheid
Museum
Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Deze schotel behoorde tot de collectie van het joodse echtpaar Alfred en Hedwig Pringsheim die in 1939 geveild werd. De opbrengst van de veiling maakte voor het...

meer informatie

Schotel

Schotel

Kunstenaar/ Vervaardiger
Anoniem
Titel
Schotel
Jaartal
1520-1540
Techniek
Majolica
Afmetingen
Ø 41 cm
Inventarisnummer
T1 (KN&V)
Categorie
Kunstnijverheid
Museum
Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Het is niet duidelijk wanneer en op welke wijze de schotel uit het bezit is geraakt van de Joodse familie Gutmann.

Toelichting

Sinds 1968...

meer informatie

Schotel

Schotel

Kunstenaar/ Vervaardiger
Anoniem, Italië, 16e eeuw (Deruta)
Titel
Schotel
Jaartal
1515 - 1540
Techniek
Majolica
Afmetingen
Ø 39,2 cm
Inventarisnummer
T 2 (KN&V)
Categorie
Kunstnijverheid
Museum
Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Het is niet duidelijk wanneer en op welke wijze de schotel uit het bezit is geraakt van de Joodse familie Gutmann.

Toelichting

Sinds 1968...

meer informatie

Schotel

Schotel

Kunstenaar/ Vervaardiger
Anoniem (toegeschreven aan Giorgio Andreoli), Italië, 16e eeuw
Titel
Schotel
Jaartal
1525-1550
Techniek
Majolica
Afmetingen
Ø 35 cm
Inventarisnummer
T 3 (KN&V)
Categorie
Kunstnijverheid
Museum
Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Het is niet duidelijk wanneer en op welke wijze de schotel uit het bezit is geraakt van de Joodse familie Gutmann.

Toelichting

Sinds 1968...

meer informatie

Schaal

Schaal

Kunstenaar/ Vervaardiger
Anoniem, Italië, 16e eeuw (Gubbio)
Titel
Schaal
Jaartal
1536
Techniek
Majolica
Afmetingen
Ø 20,3 cm
Inventarisnummer
T 4 (KN&V)
Categorie
Kunstnijverheid
Museum
Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Het is niet duidelijk wanneer en op welke wijze de schaal uit het bezit is geraakt van de Joodse familie Gutmann.

Toelichting

Sinds 1968...

meer informatie

Schotel

Schotel

Kunstenaar/ Vervaardiger
Francesco Urbini
Titel
Schotel
Jaartal
1534
Techniek
Majolica
Afmetingen
Ø 25 cm
Inventarisnummer
T 5 (KN&V)
Categorie
Kunstnijverheid
Museum
Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Het is niet duidelijk wanneer en op welke wijze de schotel uit het bezit is geraakt van de Joodse familie Gutmann.

Toelichting

Sinds 1968...

meer informatie

Schotel

Schotel

Kunstenaar/ Vervaardiger
Anoniem, Italië, 16e eeuw (Faenza)
Titel
Schotel
Jaartal
1537
Techniek
Majolica
Afmetingen
Ø 40,1 cm
Inventarisnummer
T 6 (KN&V)
Categorie
Kunstnijverheid
Museum
Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Het is niet duidelijk wanneer en op welke wijze de schotel uit het bezit is geraakt van de Joodse familie Gutmann.

Toelichting

Sinds 1968...

meer informatie

Schotel

Schotel

Kunstenaar/ Vervaardiger
Nicola da Urbinos
Titel
Schotel
Jaartal
Circa 1530
Techniek
Majolica
Afmetingen
Ø 27,5 cm
Inventarisnummer
T 7 (KN&V)
Categorie
Kunstnijverheid
Museum
Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Het is niet duidelijk wanneer en op welke wijze de schotel uit het bezit is geraakt van de Joodse familie Gutmann.

Toelichting

Sinds 1968...

meer informatie

Schotel

Schotel

Kunstenaar/ Vervaardiger
Francesco Xanto Avelli
Titel
Schotel
Jaartal
1538
Techniek
Majolica
Afmetingen
Ø 25,7 cm
Inventarisnummer
T8 (KN&V)
Categorie
Kunstnijverheid
Museum
Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Het is niet duidelijk wanneer en op welke wijze de schotel uit het bezit is geraakt van de Joodse familie Gutmann.

Toelichting

Sinds 1968...

meer informatie

Schotel

Schotel

Kunstenaar/ Vervaardiger
Francesco Xanto Avelli
Titel
Schotel
Jaartal
1539
Techniek
Majolica
Afmetingen
Ø 27,5 cm
Inventarisnummer
T9 (KN&V)
Categorie
Kunstnijverheid
Museum
Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Het is niet duidelijk wanneer en op welke wijze de schotel uit het bezit is geraakt van de Joodse familie Gutmann.

Toelichting

Sinds 1968...

meer informatie

Schotel

Schotel

Kunstenaar/ Vervaardiger
Anoniem
Titel
Schotel
Jaartal
1540-1550
Techniek
Majolica
Afmetingen
Ø 25 cm
Inventarisnummer
T 10 (KN&V)
Categorie
Kunstnijverheid
Museum
Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Het is niet duidelijk wanneer en op welke wijze de schotel uit het bezit is geraakt van de Joodse familie Gutmann.

Toelichting

Sinds 1968...

meer informatie

Schotel

Schotel

Kunstenaar/ Vervaardiger
Guido Fontana
Titel
Schotel
Jaartal
Circa 1560
Techniek
Majolica
Afmetingen
Ø 23,4 cm
Inventarisnummer
T 11 (KN&V)
Categorie
Kunstnijverheid
Museum
Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Het is niet duidelijk wanneer en op welke wijze de schotel uit het bezit is geraakt van de Joodse familie Gutmann.

Toelichting

Sinds 1968...

meer informatie

Schrijvend meisje aan een tafel (recto), Schets van een ezel (verso)

Schrijvend meisje aan een tafel (recto), Schets van een ezel (verso)

Kunstenaar/ Vervaardiger
Max Liebermann
Titel
Schrijvend meisje aan een tafel (recto), Schets van een ezel (verso)
Jaartal
1890-1895
Techniek
zwart krijt op groen getint papier
Afmetingen
h. 302 mm, b. 250 mm
Inventarisnummer
MB 1959/T 9 (PK)
Categorie
Tekeningen
Museum
Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoeksresultaten

Conclusie

De herkomst van deze tekening is niet sluitend want het is niet bekend wanneer en op welke wijze Max J. Friedländer de tekening heeft...

meer informatie

Straattafereel

Straattafereel

Kunstenaar/ Vervaardiger
Honoré Daumier
Titel
Straattafereel
Jaartal
Circa 1864
Techniek
Olieverf op paneel
Afmetingen
27 x 21,3 cm
Inventarisnummer
2595 (OK)
Categorie
Schilderijen
Museum
Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Het is niet bekend wanneer en onder welke omstandigheden dit schilderij uit de collectie van de Duits-Joodse ondernemer en kunstverzamelaar Otto Blumenfeld...

meer informatie

De kwijtschelding

De kwijtschelding

Kunstenaar/ Vervaardiger
Honoré Daumier
Titel
De kwijtschelding
Jaartal
1860-1865
Techniek
Olieverf op doek
Afmetingen
38 x 68 cm
Inventarisnummer
2596 (OK)
Categorie
Schilderijen
Museum
Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Het is niet met zekerheid te zeggen wanneer en onder welke omstandigheden dit schilderij uit de collectie van de Duits-Joodse bankier en kunstverzamelaar Jakob...

meer informatie

De schilderijenliefhebbers

De schilderijenliefhebbers

Kunstenaar/ Vervaardiger
Honoré Daumier
Titel
De schilderijenliefhebbers
Jaartal
1860-1865
Techniek
Olieverf op paneel
Afmetingen
23,5 x 31 cm
Inventarisnummer
2597 (OK)
Categorie
Schilderijen
Museum
Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Het is niet met zekerheid te zeggen wanneer en onder welke omstandigheden dit schilderij uit de collectie van de Duits-Joodse bankier en kunstverzamelaar Jakob...

meer informatie

Een bisschop geknield voor de H. Petrus

Een bisschop geknield voor de H. Petrus

Kunstenaar/ Vervaardiger
Anoniem (navolger van Anthonie van Dyck)
Titel
Een bisschop geknield voor de H. Petrus
Jaartal
Circa 1630 ?
Techniek
Potlood en olieverf op paneel
Afmetingen
17,7 x 24,5 cm
Inventarisnummer
2757 (OK)
Categorie
Schilderijen
Museum
Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Het is niet bekend uit wiens collectie het schilderij tijdens de boedelveiling bij Mandelbaum & Kronthal werd geveild en onder welke omstandigheden deze veiling...

meer informatie

Hodegetria

Hodegetria of Maria met kind

Kunstenaar/ Vervaardiger
Anoniem
Titel
Hodegetria of Maria met kind
Jaartal
900 - 1000
Techniek
Ivoren reliëf
Afmetingen
16,9 x 10 cm
Inventarisnummer
BEK 1130 di. (OK)
Categorie
Sculpturen
Museum
Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Het ivoren reliëf komt voor in de gedwongen veiling van de Duits-Joodse kunsthandel A.S. Drey bij veilinghuis Paul Graupe, Berlijn op 17/18-06-1936, waar het door...

meer informatie

Verwerking van de oogst

Verwerking van de oogst

Kunstenaar/ Vervaardiger
Pieter Aertsen
Titel
Verwerking van de oogst
Jaartal
1567 - 1569
Techniek
Olieverf op paneel
Afmetingen
126,9 x 159,2 cm
Inventarisnummer
2436 OK
Categorie
Schilderijen
Museum
Museum Boijmans Van Beuningen

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Dit schilderij was op een onbekend moment in het bezit van ‘Dr. Bruno Berall’ of ‘Dr. Bruno Beroll’ te Wenen. Het is niet duidelijk of dit...

meer informatie