Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Museum Maassluis

naar museumoverzicht

Museum Maassluis

Zuiddijk 16-18 3143 AS Maassluis www.maassluismuseum.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Museum Maassluis, voorheen Gemeentemuseum Maassluis, meldt dat het geen aanwinsten met een problematische herkomstgeschiedenis heeft kunnen vaststellen. Om tot die conclusie te komen is een algehele controle gehouden naar alle registratiesystemen die door het museum zijn gebruikt sinds de oprichting in 1933.
Het onderzoek richtte zich ook op enkele voorwerpen afkomstig uit de Maassluise synagoge. Deze objecten waren na de sluiting van de synagoge in de jaren 30 aan de Rotterdamse synagoge overgedragen. In 1947 zijn de objecten door de Nederlands Israëlitische Gemeente Rotterdam aan Maassluis teruggeven en zo in het museum terechtgekomen. Bij de sloop van de synagoge eind jaren 50 zijn ook enkele interieuronderdelen aan het museum overgedragen.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het museum heeft deelgenomen aan het museumonderzoek van 1999 en destijds zijn geen objecten in de collectie aangetroffen met een problematische herkomstgeschiedenis.

Bekijk de reactie van het Maassluis Museum in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het museum, dat in 1933 is opgericht, heeft naast een historische collectie ook een kleine kunstcollectie. De historische objecten zijn voornamelijk gerelateerd aan de visserij en aan de geschiedenis van Maassluis. De beeldende kunstcollectie behelst werk van Nederlandse figuratief werkende kunstenaars geboren rond 1900.