Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Links en literatuur

Links

Met het onderzoek Museale Verwervingen wordt voldaan aan de internationale verplichting met betrekking tot de teruggave van oorlogskunst. Hieronder treft u de websites van de conferencies waarop internationale afspraken zijn gemaakt en onderschreven door de deelnemende landen.

Eerdere bijdragen

Eerdere bijdragen om aan deze internationale verplichting te voldoen zijn reeds geleverd door:

Websites

Websites ter ondersteuning van het herkomstonderzoek:

Buitenland

Voorbeelden van hoe onderzoeken in het buitenland worden aangepakt:

Achtergrondinformatie over het beleid van het ministerie van OCW op dit gebied kunt u hier bekijken.

Literatuurlijst

 • Aalders, G., Berooid. De beroofde joden en het Nederlandse restitutiebeleid sinds 1945, Amsterdam 2001
 • Baruch, J. en L. van der Horst, Het Rijksmuseum in oorlogstijd, Amsterdam 1985
 • Bertz, Inka und Michael Dorrmann (herausgegeben), Raub und Restitution. Kulturgut aus jüdischem Besitz von 1933 bis heute, Berlin 2008
 • Bockxmeer, J.M.L. van, P.C.A. Lamboo en H.A.J. van Schie, Archieven joodse oorlogsgetroffenen, Den Haag 1998
 • Boudewijns, Guido en Perry Schrier, Eindresultaten van het onderzoek naar de herkomstgeschiedenis van de NK-collectie, CD-ROM, Stichting RKD 2006
 • Enderlein, Angelika, Der Berliner Kunsthandel in der Weimarer Republik und im NS-Staat, Berlin 2006
 • Herkomst Gezocht. Eindrapportage Commissie Ekkart, Zwolle 2006
 • Jaarverslagen Restitutiecommissie 2002-2012
 • Muller, Eelke, Rapport Museale Verwervingen 1940-1948, Nederlandse Museumvereniging, Amsterdam 1999
 • Muller, Eelke en Helen Schretlen, Betwist Bezit. De Stichting Nederlands Kunstbezit en de teruggave van roofkunst na 1945, Zwolle 2002 (met literatuurlijst)
 • Nicholas, L.H., The Rape of Europe. The fate of Europe’s treasures in the Third Reich and the Second World War, Londen 1994
 • Rapporten en deelrapportages Bureau Herkomst Gezocht 1999-2004
 • Venema, A., Kunsthandel in Nederland 1940-1945, Amsterdam 1986