Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

De commissie

Commissie Museale Verwervingen vanaf 1933

Een onafhankelijke commissie van deskundigen zag toe op de uitvoering van het onderzoek. De negen leden werden geselecteerd vanwege hun gezag in de sector, hun affiniteit met het onderwerp dan wel vanwege hun deskundigheid op het gebied van het recht.

Vanaf januari 2014 tot en met 2018 worden de werkzaamheden uitgevoerd door een kleinere bezetting.

* zitting tijdens de jaren 2014 - 2018

Voorzitter

Prof. dr. Rudi E.O. Ekkart*, Oud-directeur Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie en emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht

Secretaris

Drs. Sophie C.L.Olie

Leden

Pauline W. Kruseman*, Oud-directeur Amsterdam Historisch Museum, oud-voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei, oud-lid Ethische Code Commissie Museumvereniging

Drs. Taco D.W. Dibbits*, Directeur Rijksmuseum

Prof. dr. Wouter M.A. Kalkman, Hoofd Legal, Litigation & Compliance van Nationale-Nederlanden en hoogleraar Verzekeringsrecht aan de Universiteit van Amsterdam

Mr. dr. René J.Q. Klomp*, Onafhankelijk juridisch adviseur, oud-lid Ethische Code Commissie Museumvereniging

Drs. Peter J. Schoon*, Directeur Dordrechts Museum

Drs. Helen C.M. Schretlen (sinds 1 oktober 2014), voormalig secretaris en projectmedewerker Museale Verwervingen vanaf 1933

Drs. Willem F.M. Terwisscha van Scheltinga, Directiesecretaris Verbond van Verzekeraars

Dr. Gerdien Verschoor, Directeur CODART

Agnes Vugts*, Agnes Vugts Erfgoedprojecten

Tot 1 oktober 2014 fungeerde drs. Helen C.M. Schretlen als secretaris, hierna is zij benoemd tot lid in de commissie. 

Projectteam 2009 - 2014

De commissie werd ondersteund door het projectteam van de Museumvereniging drs. Helen C.M. Schretlen, mr. drs. Jona M. Mooren en drs. Marieke Krabshuis.

Drs. Geerte Broersma heeft Jona Mooren vervangen tijdens haar verlof in 2013 en nam de taken van Sophie Olie waar in 2015.