Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Mauritshuis

naar museumoverzicht

Mauritshuis

Plein 29 2511 CS Den Haag www.mauritshuis.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het museum heeft onderzoek gedaan naar in totaal 220 objecten, hoofdzakelijk schilderijen, maar ook enkele sculpturen. Alle aanwinsten vanaf 1933 zijn tegen het licht gehouden. Bovendien zijn de langdurige bruiklenen onderzocht. Ook de werken die geëxposeerd worden in de Galerij Prins Willem V zijn in dit onderzoek meegenomen.

Het museum meldt, na uitgebreid onderzoek, een shortlist opgesteld te hebben van werken met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis. Enkele werken hiervan zijn afkomstig uit de NK-collectie die al eerder in het kader van het project Herkomst Gezocht zijn bestudeerd en te vinden zijn via de website Herkomst gezocht. Na onderzoek leek één schilderij onvrijwillig uit het bezit van de oorspronkelijke eigenaar geraakt te zijn. Dit werk bleek echter kort na de oorlog te zijn teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar, die het vervolgens weer heeft verkocht.
Verder ziet het museum geen reden tot zorg. Van de ruim 800 werken in de collectie zijn veel herkomsten sluitend en in het geval dat er een lacune in de herkomstgeschiedenis zit, lijkt er geen reden tot ongerustheid.

Dit concludeert het museum na het bestuderen van oude catalogi, inventarisboeken, correspondentie en jaarverslagen, het opzoeken van beschrijvingen in tentoonstellingscatalogi, monografieën en handboeken, onderzoek in het RKD en het Nationaal Archief, internetonderzoek (o.a. herkomstgezocht.nl, google , de websites van de databank Linz en de Restitutiecommissie), navraag bij diverse kunsthandels en het bestuderen van schilderijlijsten en achterkanten van schilderijen.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

In 1999 overlegde het Mauritshuis een aanwinstenlijst over de periode 1940-1948. Hoewel er ook na onderzoek hiaten bleven in de herkomstgeschiedenis van enkele schilderijen, werden geen evident problematische herkomsten gesignaleerd.

Bekijk de reactie van het Mauritshuis in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

De collectie van het Mauritshuis biedt een overzicht van zowel de Hollandse als de Vlaamse schilderkunst van ongeveer 1400 tot 1800. De kern van de verzameling bestaat uit schilderijen uit de Hollandse 17e eeuw, de Gouden Eeuw. Daartoe behoren topstukken van Vermeer, Rembrandt, Jan Steen en Frans Hals.