Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Van Gogh Museum

naar museumoverzicht

Van Gogh Museum

Paulus Potterstraat 7 1071 CX Amsterdam www.vangoghmuseum.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Na uitvoerig herkomstonderzoek is het museum tot de conclusie gekomen dat het geen objecten met een problematische herkomst heeft kunnen vaststellen. Na de eerste onderzoeksfase waarbij het registratiesysteem en de museumdocumentatie werden geraadpleegd, is vervolgonderzoek gedaan in het RKD voor alle werken met een onvolledige en/of twijfelachtige herkomst. Het betrof zowel schilderijen als tekeningen. Bij geen van deze werken zijn aanwijzingen gevonden die in direct verband staan met onvrijwillig bezitsverlies of confiscatie.
Wel zijn er nog vraagtekens bij een schilderij van de in de oorlog om het leven gebrachte joodse kunstenaar Jozef Jacob Isaacson. Het schilderij heeft een incomplete herkomstgeschiedenis, het werd in 1972 verworven van een ‘anonieme uitdrager’. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat het hier om een geroofd schilderij gaat.

De Mesdag Collectie

Sinds 1990 voert het Van Gogh Museum het beheer over De Mesdag Collectie. Omdat de Mesdag Collectie een afgesloten verzameling is, worden de nieuwe aanwinsten opgenomen in de collectie van het Van Gogh Museum. Zij zijn in het herkomstonderzoek van het Van Gogh Museum meegenomen.

De collectie van de schilder Hendrik Willem Mesdag en zijn vrouw Sientje van Houten werd bij Mesdags dood in 1915 aan de Nederlandse staat geschonken. Die collectie werd voor 1915 bijeen gebracht en valt daardoor buiten het onderzoek Museale Verwervingen vanaf 1933.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het Van Gogh Museum heeft niet deelgenomen aan het museumonderzoek in 1999. Zowel de Vincent van Gogh Stichting als het Van Gogh Museum werden na 1948 opgericht. De Mesdag Collectie, destijds Museum Mesdag, verwierf in de betreffende periode geen werken.

Bekijk de reactie van het Van Gogh Museum in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het Van Gogh Museum huisvest de grootste collectie werken van Vincent van Gogh (1853-1890) ter wereld. De verzameling bevat ruim 200 schilderijen, 500 tekeningen en meer dan 750 brieven van de kunstenaar. Daarnaast bezit het museum ook een uitgebreide collectie werken van zijn vrienden, tijdgenoten en navolgers.