Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum heeft een aanwinstenlijst over de periode 1947-1948 opgesteld. Het betreft zowel de verwervingen van de Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum, die van start ging in 1947 als van het museum zelf, dat in 1948 is opgericht.

Overgedragen voorwerpen

Als punt van aandacht wijst het museum op de voorwerpen die in 1953 zijn overgedragen door het Nederlands Openluchtmuseum (NOM). Mogelijk zijn deze objecten door het NOM in de periode 1940-1948 verworven. Het Zuiderzeemuseum heeft bij oppervlakkig onderzoek geen archiefmateriaal betreffende de overdracht gevonden.  

Notities

Voorwerpen aangekocht van het NBI

ln 1950 heeft het Zuiderzeemuseum enige schilderijen verworven van het NBI (zie paragraaf 4.8, 'Naoorlogse verwervingen via Nederlandse overheidsinstellingen'). Het betrof verbeurdverklaarde kunstwerken uit het bezit van een ex-politieke delinquent.[168]