Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Voorheen bekend als

Stedelijk Museum Vlissingen

Bellamypark 194381 CGVlissingen

Reactie Museum

Het museum heeft geen aanwinstenlijst over de periode 1940- 1948 opgesteld. Gemeld wordt, dat het museum in de genoemde periode gesloten was voor publiek. De weinige voorwerpen die het museum indertijd heeft verworven, zijn onderzocht aan de hand van het museumarchief en de jaarverslagen. Hierbij zijn geen aanwijzingen gevonden dat het aanwinsten met een problematische herkomstgeschiedenis betreft.

Het museum meldt dat het circa tien tot vijftien jaar geleden heeft trachten te achterhalen wat er tijdens en na de oorlog gebeurd is met de voorwerpen uit de plaatselijke synagoge.[223] Dit onderzoek heeft geen informatie opgeleverd over de huidige verblijfplaats van de voorwerpen. Bij het onderzoek is ook de museumcollectie onderzocht, maar daarin bleken zich geen Joodse ritualia te bevinden.

Het museum wijst erop, dat het in de jaren tachtig een klokje van de gemeentepolitie in beheer heeft gekregen. Het betreffende voorwerp is tijdens de oorlog aan de politie in bewaring gegeven. De voormalige eigenaar van het klokje is onbekend; noch de politie, noch het museum beschikt over bronnen die hierover informatie kunnen bieden. Het kan niet worden uitgesloten dat het voorwerp afkomstig is uit voormalig Joods bezit.