Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Voorheen bekend als

Westlands Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie

Middelbroekweg 1542675 KLHonselersdijk

Reactie Museum

Het museum meldt dat het onderzoek niet van toepassing is, aangezien er in de periode 1940-1948 hoogstwaarschijnlijk geen voorwerpen zijn verworven.

Het museum is in 1991 ontstaan als fusie van drie instellingen. Twee daarvan, het Tuinbouwmuseum en het Westlands Centrum voor Streekhistorie, zijn pas in de jaren zeventig opgericht. De derde instelling, het Westlands Streekmuseum, is opgericht rond 1947 en kwam voort uit een oudheidkamer die reeds in 1908 is ontstaan. Deze gemeentelijke oudheidkamer is rond 1935 ingericht met een permanente opstelling, en heeft vervolgens jarenlang een slapend bestaan geleid. Pas in de jaren tachtig zijn er veranderingen aangebracht in de vaste opstelling.

Aangezien er in de periode 1940-1948 bij (de voorloper van) het Westlands Streekmuseum geen sprake was van een actief verzamelbeleid, acht het museum de kans zeer gering dat er in de huidige collectie voorwerpen aanwezig zijn die in de genoemde periode zijn verworven. Het museum wijst er echter op dat van veel voorwerpen de precieze herkomst onbekend is: de collectie is pas in de jaren tachtig systematisch geregistreerd. In de huidige collectie heeft de beheerder van het museum geen voorwerpen aangetroffen die een zeker ‘oorlogsverleden’ doen vermoeden (bijvoorbeeld Joodse ritualia).