Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw

Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat 1049712 SLGroningen

Reactie Museum

Het museum meldt dat het na 1948 is opgericht, en dat de drie belangrijkste collecties voornamelijk verzameld zijn vóór de Tweede Wereldoorlog.

In het museum, dat in 1978 voor het publiek werd geopend, zijn drie grote collecties ondergebracht.[184] Het betreft ten eerste een collectie die is verzameld door prof. Th. P. van Baaren, en die in 1968 is geschonken aan de Rijksuniversiteit Groningen. Prof. Van Baaren is aan het begin van de jaren dertig begonnen met het verzamelen van etnografica, voornamelijk door aankopen van verzamelaars, kunsthandelaars, missionarissen, zendelingen en musea. De voorwerpen in deze collectie zijn, voor zover bekend, niet afkomstig uit Joods bezit. Het museum verwijst naar de door V. Arnoldus-Schröder samengestelde catalogus The collection Van Baaren, Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw (Groningen 1998).

In 1970 werd de collectie van het Museum Gerardus van der Leeuw uitgebreid met een tweede grote verzameling. Het betrof een etnografische collectie die in langdurige bruikleen is afgestaan door museum Het Princessehof te Leeuwarden. Hoewel deze verzameling grotendeels vóór 1940 bijeen gebracht, kan niet worden uitgesloten dat er ook voorwerpen in de periode 1940-1948 zijn verworven. Hierover kan het museum Gerardus van der Leeuw geen informatie bieden, aangezien het niet beschikt over archiefmateriaal met betrekking tot de herkomst van de stukken uit collectie. Het museum wijst erop dat het museum Het Princessehof hierover wellicht documentatie heeft.

In 1971 werd een derde omvangrijke verzameling toegevoegd aan de collectie van het Museum Gerardus van der Leeuw. Het ging om een schenking van circa 3000 voorwerpen afkomstig uit het opgeheven Tropisch Landbouwmuseum in Deventer. Deze collectie is, voor zover bekend, in de periode 1912-1940 bijeen gebracht.