Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Van Abbemuseum, Stedelijk

Vonderweg 15611 BKEindhoven

Reactie Museum

Het museum heeft een aanwinstenlijst over de periode 1940-1948 opgesteld. Het museum meldt dat het geen aanknopingspunten heeft gevonden voor verder herkomstonderzoek.

Van bruiklenen is in de periode 1940-1948 waarschijnlijk geen sprake geweest. Het inventarisboek uit die tijd maakt daar geen melding van.  

Notities

Bruiklenen uit Joods bezit

ln 1942 liet het Stedelijk Van Abbemuseum aan het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming weten dat er geen voorwerpen van Joodse eigenaars in het museum aanwezig waren (zie paragraaf 4.3,'Het Rijksfondsvoor de aankoop van Joods bezit').[167]