Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Provinciaal Museum G.M. Kam

Reactie Museum

Het museum heeft kopieën uit het aanwinstenboek over de periode 1940-1948 opgestuurd. Daarnaast is er een kort overzicht samengesteld van de belangrijkste verwervingen in de genoemde periode.

Vanaf 1921 heeft het Rijksmuseum Kam de archeologische collectie van de stichter, G.M. Kam, uitgebreid met bodem- en baggervondsten uit Nijmegen en omgeving. In de periode 1940-1948 is een betrekkelijk klein aantal voorwerpen verworven, die onder 329 nummers geregistreerd zijn in het oude inventarisboek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is geweest van problematische aanwinsten.

De museumcollectie bevat veel archeologische voorwerpen die gevonden zijn bij de wederopbouw na het bombardement van Nijmegen in 1944. Het museum zelf is destijds zwaar beschadigd door vijf granaatinslagen, en is pas in 1951 heropend.  

Notities

Bruiklenen uit Joods bezit

In 1942 liet het toenmalige Rijksmuseum G.M. Kam te Nijmegen aan het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming weten dat het geen voorwerpen van Joodse eigenaars in bruikleen had (zie paragraaf 4.3, ‘Het Rijksfonds voor de aankoop van Joods bezit’).[199]