Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Gemeentemuseum Nijmegen (opgeheven in 1974)

Reactie Museum

Wat betreft het voormalige Gemeentemuseum, waarvan de collectie via het Nijmeegs Museum Commanderie van St. Jan (opgericht in 1974 als voortzetting van het eerstgenoemde) in Museum Het Valkhof terechtgekomen is, moet gesteld worden dat het museum in de periode 1940-1948 geen aanwinstenlijsten opgesteld heeft. De aan de hand van losse notities en opmerkingen in verslagen opgestelde inventaris vermeldt 28 aanwinsten uit de jaren 1940-1944, vooral bodemvondsten en voorwerpen van zeer lokaal belang, zonder problematische herkomst. Hetzelfde geldt voor de 49 aanwinsten uit de jaren 1945-1948. Ook hier betreft het hoofdzakelijk bodemvondsten uit de vernielde binnenstad.

Tijdens de oorlogsperiode is er sprake geweest van twee bewaarnemingen. Het betrof een glasverzameling van een uitgeversfamilie, die na de oorlog is geretourneerd, en een achttiende-eeuws jachtgeweer, dat in 1985 door de eigenaar aan het museum is geschonken.

Volledigheidshalve wijst het museum erop, dat er in de jaren vijftig een aanzienlijk aantal voorwerpen uit de zogeheten collectie Lanz is aangekocht voor de inrichting van het Nijmeegse Stadhuis.[197] De betreffende voorwerpen zijn afkomstig uit gerecupereerd kunstbezit (zie paragraaf 4.8, ‘Naoorlogse verwervingen via Nederlandse overheidsinstellingen’).  

Notities

Bruiklenen uit Joods bezit

In 1942 liet Gemeentearchief Nijmegen aan het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming weten, dat in het gemeentemuseum te Nijmegen geen voorwerpen van Joodse eigenaars aanwezig waren (zie paragraaf 4.3, ‘Het Rijksfonds voor de aankoop van Joods bezit’).[198]