Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum heeft een gedeeltelijke aanwinstenlijst over de periode 1940-1948 opgesteld.

In de periode 1940-1948 beschikte het Universiteitsmuseum over twee verzamelingen: een instrumentencollectie, beheerd door het echtpaar Van Cittert, en een collectie ‘geschiedenis van de Universiteit en het studentenleven’, beheerd door dr. Bannier. De door het museum opgestelde aanwinstenlijst heeft uitsluitend betrekking op de instrumentencollectie. De door dr. Bannier verworven voorwerpen zijn niet opgenomen in de lijst; het betreffende aanwinstenboek vermeldt voor de periode 1940-1948 uitsluitend foto’s en op zich niet waardevolle archivalia.

Het museum deelt mede dat het merendeel van de voorwerpen in de instrumentencollectie op een volstrekt normale en legale wijze lijkt te zijn verworven. Wel valt op dat bij een aantal verwervingen door de zeer nauwgezette Van Citters geen herkomst is genoteerd. Het betreft onder meer een thermometer van Prins, die bijzonder zeldzaam is. Het is onbekend wanneer en van wie het echtpaar Van Cittert dit stuk heeft verworven. Een en ander kan niet meer worden nagezocht in het archief van de Stichting Utrechtsch Universiteitsmuseum, aangezien dit, voor zover bekend, in de oorlog is vernietigd.