Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum heeft een aanwinstenlijst over de periode 1940- 1948 opgesteld. Uit de spaarzame beschikbare archiefgegevens blijkt dat er in de periode 1940-1946 nauwelijks verwervingen hebben plaatsgevonden, met uitzondering van het Kabinet Kunstverzamelingen. Voor de jaren 1947 en 1948 zijn er in het geheel geen aanwinsten geregistreerd.

Het museum heeft bij het onderzoek geen aanwijzingen voor mogelijk discutabele verwervingen gevonden.

Het archiefonderzoek wees uit dat diverse personen tijdens de oorlog kunstvoorwerpen aan het museum in bewaring hebben gegeven. Na de bevrijding zijn de meeste van deze voorwerpen weer door de betrokkenen teruggehaald, maar sommige stukken bleven voorlopig in depot en zijn op een later tijdstip aan het museum geschonken dan wel gelegateerd.