Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Sterkenhuis, Gemeentemuseum Het

Oude Prinsweg 211861 CSBergen

Reactie Museum

Het museum heeft een aanwinstenlijst over de periode 1940- 1948 opgesteld, aan de hand van het registratieregister en oude brieven. Het museum meldt dat het geen problematische verwervingen heeft kunnen vaststellen.

In de periode 1940-1948 bestond het museum uit enige stijlkamers, die op verzoek bezocht konden worden. De museumcommissie vergaderde tijdens de oorlog twee keer per jaar. Hiervan werden slechts summiere aantekeningen gemaakt.