Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

In het in 1969 opgerichte Stedelijk Museum Vianen bevindt zich de gemeentelijke collectie voorwerpen van geschiedenis en kunst.

De Gemeente Vianen heeft een aanwinstenlijst over de periode 1940-1948 opgesteld. Op basis van diepgaand archiefonderzoek wordt gemeld dat in de genoemde periode uitsluitend enkele stukken zijn verworven door schenking en legaat. Bij geen van deze stukken is iets gebleken van een voorgeschiedenis van door de Nazi’s geconfisqueerd of gestolen Joods bezit. Bij het onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden dat de voormalige gemeenten Everdingen en Hagestein in de periode 1940-1948 voorwerpen hebben verworven die als ‘museumaanwinsten’ kunnen worden aangeduid.