Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Stedelijk Museum Schiedam

Hoogstraat 1123111 HLSchiedam

Reactie Museum

Het Stedelijk Museum Schiedam is thans in overleg met de sector ces van de gemeente Schiedam, waaronder het museum ressorteert, over de inzet van extra personele middelen. Binnen dit kader wordt het onderzoek naar museale verwervingen 1940-1948 als prioriteit voorgesteld. Het museum verwacht ultimo november 1999 hierover een beslissing.  

Aanvullende reactie

Het museum heeft op 24 augustus 2000 de commissie het rapport De herkomst van de aanwinsten von het Stedelijk Museum Schiedom 1940-1948 van de hand van dr. A.J. Bonke doen toekomen. Een van de belangrijkste conclusies van het rapport is dat het museum zelf tijdens de bezetting geen enkel geroofd kunstwerk verworven heeft door aankoop van ofschenking door de Duitsers of daarmee collaborerende instanties. Bij het onderzoek zijn ook de jaren 1933-1939 betrokken. De onderzoeker constateert dat de aard en herkomst van de ca. 180 voorwerpen en 100 foto's het onwaarschijnlijk maakt dat het om gestolen objecten zou gaan. Bijzondere aandacht is besteed aan de herkomst van enkele voorwerpen betreffende de vrijmetselarij (nu in permanent bruikleen aan Cultureel Magonniek Centrum Prins Hendrik te 's Gravenhage) en aan een schilderij van lsaac lsraels, in 1942 aan het museum geschonken door D. Hannema.