Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum heeft een aanwinstenlijst over de periode 1940-1948 opgesteld. Bij archiefonderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden dat er in de genoemde periode sprake is geweest van problematische verwervingen. Over eventuele bewaarnemingen heeft het museum geen informatie aangetroffen.

Bruikleen

Het museum meldt dat er in 1947 een briefwisseling heeft plaatsgevonden tussen de Stichting Nederlandsch Kunstbezit (SNK) en de gemeente Roermond.[208] De correspondentie betrof drie schilderijen die aan het gemeentemuseum in bruikleen waren gegeven door een particulier uit Wiesbaden. De SNK meende na de bevrijding dat deze kunstwerken door haar beheerd diende te worden, op grond van het Besluit Vijandelijk Vermogen (zie paragraaf 4.8, ‘Naoorlogse verwervingen via Nederlandse overheidsinstellingen’). Twee van de drie schilderijen bleken reeds in 1941 te zijn geretourneerd; alleen het derde schilderij bevond zich in 1947 nog in het museum.

Hoe de kwestie is afgelopen, is onbekend. Het Stedelijk Museum Roermond heeft het betreffende kunstwerk niet in de collectiegegevens kunnen achterhalen.

Aankoop van het NBI

Volledigheidshalve heeft het museum ook één verwerving uit 1949 in de aanwinstenlijst vermeld. Het betrof de collectie van een museumdirecteur uit het Duitse Krefeld. Deze directeur had in de oorlogsjaren voor hoge bedragen voorwerpen in Zuid-Nederland opgekocht, met de bedoeling ze naar Duitsland over te brengen. Na de bevrijding werd de collectie door het Nederlandse Beheersinstituut (NBI) in beslag genomen. Sinds oktober 1945 lag de verzameling opgeslagen in het museum. Uiteindelijk heeft de gemeente Roermond de verzameling in 1949 aangekocht van het NBI (zie paragraaf 4.8, ‘Naoorlogse verwervingen via Nederlandse overheidsinstellingen’).

Het merendeel van de aldus verkregen voorwerpen is doorverkocht. In de huidige museumcollectie bevinden zich nog drie eikenhouten kisten, een hoeveelheid apothekerspotten en een kruisboog. Het is onbekend wanneer en van wie de museumdirecteur uit Krefeld deze voorwerpen heeft verworven.