Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum heeft op basis van het collectieregistratiesysteem een aanwinstenlijst over de periode 1940-1948 opgesteld.

Het museum bericht dat in de periode 1940-1948 geen actief verzamelbeleid is gevoerd. De gemeentelijke kunstcollectie was gedurende de hele periode opgeslagen, terwijl direct na de oorlog andere prioriteiten werden gesteld. Pas vanaf de jaren vijftig was weer sprake van een actieve opbouw van de collectie.

De gehele museuminventaris is geautomatiseerd en in een basisregistratie samengebracht. Van veel voorwerpen is de herkomst nog onduidelijk, en vermoedelijk zal deze ook in de toekomst niet van elk voorwerp zijn te achterhalen. De meest waardevolle deelverzamelingen – zilver en schilderijen – zijn het beste gedocumenteerd.

Binnen de zilververzameling zijn er in de periode 1940-1948 geen aanwinsten geweest. De schilderijenverzameling werd uitgebreid met twee aanwinsten, die, voor zover bekend, niet van dubieuze herkomst zijn. Verder zijn er in 1947 twee voorwerpen in langdurige bruikleen gegeven door een particulier uit Kampen.