Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum heeft een aanwinstenlijst over de periode 1940- 1948 opgesteld. Het museum meldt dat het bij raadpleging van de jaarverslagen uit de periode 1930-1960 geen problematische verwervingen heeft kunnen vaststellen. Ook ten aanzien van de bruiklenen en bewaarnemingen zijn geen probleemgevallen aangetroffen.

De Commissie Museale Verwervingen 1940-1948 heeft het museum om aanvullende gegevens verzocht ten aanzien van zes prenten die in 1944 in bewaring zijn genomen. Het museum bericht dat het hierover geen informatie kan bieden, aangezien de betreffende prenten in de registratie van het museum niet nader zijn omschreven. In de huidige collectie zijn geen prenten aangetroffen die in verband gebracht kunnen worden met de bovengenoemde zes kunstwerken.