Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Voorheen bekend als

Stedelijk Musea Gouda

Oosthaven 102801 PBGouda

Museum De Moriaan

Westhaven 29 2801 PB Gouda

Reactie Museum

De Stedelijke Musea Gouda berichten dat zij de verwervingen uit de periode 1940-1948 hebben bestudeerd aan de hand van de inventarisboeken en verslagen van de Commissie van Advies voor de Musea. Er zijn geen aankopen, schenkingen of bruiklenen aangetroffen, waarvan vermoed kan worden dat deze twijfelachtige herkomst hebben.

De musea delen mede dat de aanwinsten uit de genoemde periode vrijwel allemaal een Goudse herkomst hebben. Het betreft onder andere Gouds plateel, losse tegels, pijpen, boeken en topografische prenten.

Vervolg

Op verzoek van de Commissie Museale Verwervingen 1940-1948 zullen de Stedelijke Musea kopieën toesturen uit de inventarisboeken over de genoemde periode. Tevens zal nadere informatie worden verstrekt over bruiklenen, bewaarnemingen en schenkingen die verband houden met de oorlogsperiode. De commissie heeft de musea verzocht hier speciale aandacht aan te besteden, mede gezien het feit dat in het Museum Het Catherina Gasthuis een aantal Joodse rituele voorwerpen aanwezig is (N.B.: voor deze voorwerpen staat een bruikleen overeenkomst).[171]

Na de bevrijding zijn er mogelijk goederen uit voormalige verzameling van de kunsthandel J.Goudstikker N.V. aan de museumcollectie toegevoegd als bruikleen en/of aankoop. [172] Op verzoek van de Commissie Museale Verwervingen 1940-1948 zullen de Stedelijke Musea archiefonderzoek verrichten naar betreffende verwervingen.

Aanvullende reactie

Het museum heeft de commissie in december 1999 kopieën toegestuurd van de inventarisboeken betreffende de periode 1940-1948. Daaruit zijn geen objecten van twijfelachtige herkomst naar voren gekomen. De objecten afkomstig uit de voormalige verzameling van kunsthandel J. Goudstikker N.V. maken deel uit van het onderzoek 'Herkomst Gezocht'.