Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum meldt dat het geen bijdrage kan leveren aan het project Museale Verwervingen 1940-1948, aangezien het niet beschikt over gegevens waaruit kan blijken of er in de genoemde periode voorwerpen zijn verworven. Inventariskaarten of aanwinstenboeken uit deze periode zijn op Slot Loevestein niet aanwezig.

De registratie van de collectie is pas met het Deltaplan Cultuurbehoud serieus aangepakt door de inmiddels opgeheven Rijksdienst Kastelenbeheer. Basale gegevens zijn ingevoerd, maar met name van de reeds lang aanwezige voorwerpen is niet altijd bekend wanneer en hoe ze verworven zijn.

Het museum wijst erop, dat het beheer over het Kasteel in de periode 1940-1948 onder de verantwoordelijkheid viel van de (opvolger van) het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.